& 

Nieuws 2018 : HAprobe


Tauw bv en Huigen Achterkamp bv slaan de handen in één voor de ontwikkeling van een innovatieve en unieke installatie, de HAprobe.

De HAprobe is een CO2-neutrale zelf ladend onderzoeks voertuig, voor het vereenvoudigen van veldwerk verkennend en/of nader bodem onderzoek op asbest in grond en puin. Tevens kan met inzet van HAprobe fysieke overbelasting van veldwerkers worden vermeden. 

Deze HAprobe kan na aankomst op de werklocatie zonder fysieke inspanning:  

- Rijden naar de nadere onderzoekslocatie

- Gaten laagsgewijs afgraven van 30 x 30 x 50 cm 

- Vrijgekomen materiaal afzeven op 20 mm

- Bodemvocht op onderzoekslocatie op veilig niveau houden

Binnen enkele maanden zullen de eerste gezamenlijke testen een plaats vinden. 

Huigen Achterkamp bv ontwerpt en bouwt sinds 2009 kleine, eenvoudige en gebruiksvriendelijke zeefmachines: de HAscreen. 

Inmiddels worden HAscreens voor diverse toepassingen succesvol ingezet:

  • Asbest in bodem en puin  NEN 5707 en NEN 5897
  • Archeologische onderzoeken  3, 5 en 10 mm dekken voor bv.. vuursteen 
  • Begraafplaatsservices (graven ruimen)
  • Hoveniers- / civieltechnische werkzaamheden
  • Munitie resten uit zandvanger zeven

Voordelen van de HAscreen:

  • Type 4: Geen brandstof of verlengkabel nodig, deze zeefmachines hebben een eigen krachtbron bij zich van 24 volt en produceren slechts 68 dB geluid
  • Licht en  wendbaar: Dus gebruiksvriendelijk
  • Inzetbaar voor toepassingen in combinatie met kleinere (1 tot 7 tons) machines zoals minkranen, shovels, etc.
  • Minimaal onderhoud
  • Volledig klant specifieke ontwerpen

Uiteraard worden alle HAscreens geleverd inclusief CE keurmerk

Vragen of informatie? Neem contact op via 06-11245186 (Huigen Achterkamp) of per mail Info@Hascreen.com